Katlu mājas iekārta

Nr.p/k Modelis Izlaides datums Ražotājs Inv.Nr.
1
Tvaika katls UNIVEX 32G H13
2001
Zviedrija
214
2
Deaerators V=2.5m3,T=105 C, P=0,2-0,3
2001
Zviedrija
213
3 Tvaika katla barošanas suknis 
 C46-160
2001 Vācija 3151
4 Tvaika katla barošanas suknis 
 C46-160
2001 Vācija 3152
5 Dozators EMEC HMS 2002 Itālija 10308
6 Dozators EMEC HMS 2002 Itālija 10311
7 Tvaika skaitītājs SS-23 2003 SIA ELKORA 4962

Cenas pēc vienošanās.

Kontakttālrunis: +371 27892670

Pirkt

Lūdzu, aizpildiet kontaktinformācijas formu un precizējiet savus mērķus komentāros.