Eļlas krāsns

Nr.p/k Modelis Izlaides datums Ražotājs Inv.Nr.
1
L-110
2000
ASV
4322

Cenas pēc vienošanās.

Kontakttālrunis: +371 27892670

Pirkt

Lūdzu, aizpildiet kontaktinformācijas formu un precizējiet savus mērķus komentāros.