Par kompaniju

REBIR – tradīcijas un pieredze.

REBIR elektroinstrumenti iekļauj sevī tradicionālu Eiropas kvalitāti un 40-gadīgu pieredzi produkcijas ražošanā. Elektroinstrumentu ražošanas rūpnīca tika izveidota Rēzeknē pagājušā gadsmita 70 gados, kā lielākais specializētais uzņemums elektroinstrumentu izstrādē un ražošanā bijušās PSRS teritorijā.

Ilgstošo darba gadu gaitā uzņēmumam ir uzkrāta milzīga pieredze ražošanā un zinātniski-tehniskajā kooperācijā ar vadošajiem elektroinstrumentu ražotājiem NVS valstīs, Eiropā un Dienvid-Austrum Āzijā.

Uz šo dienu REBIR ir visdinamiskāk attīstoša elektroinstrumentu marka Eiropā. REBIR produkcija ir plaši pazīstama un populāra paterētāju un pircēju vidū. Ilgstošā veiksmīgās sadarbības rezultatā daudzu gadu gaitā ar pārdevējiem un patēretājiem un pircējiem  galvenajos AS REBIR noieta tirgos, AS REBIR ir pamatoti izpelnījusies uzticama partnera reputāciju, kas lieliski saprot mūsdienu tirgus vēlmes, kā arī operatīvi reaģe uz patērētāju pieprasījumu un vēlmēm.

REBIR – kvalitāte un uzticamība.

AS REBIR izstrādāja, ieviesa un pastāvīgi uztur kvalitātes vadības sistēmu, saskaņā ar Eiropas standarta ISO:9001:2008 prasībām, elektroinstrumentu izstrādes, ražošanas un servisa apkalpošanas sfērā.

Izstrādājumi, ko ražo uzņēmums ir sertificēti saskaņā ar Eiropas kvalitātes standartiem, kā arī to valstu nacionālajām prasībam, kurās tiek tirgota produkcija. To apliecina produkcijas atbilstības sertifikāti, ražotnes pārbaudes un produkcijas izmēģinājumu protokoli, pamatijoties uz kuriem tiek īstenota  produkcijas sertifikācija galvenajos produkcijas noieta tirgos.

REBIR – augstu tehnoloģiju ražotne.

AS REBIR ražošanas jauda un cilvēkresursi ļauj nodrošināt elektroinstrumentu izstrādes procesu realizāciju un kontroli, ražošanu, izmēģinājumus, kvalitātes kontroli, pārdošanu un servisa apkalpošanu visā ražotāš produkcijas dzīves ciklā – no izstrādājuma idejas līdz savu resursu izstrādājušā izstrādājuma utilizācijai.

AS REBIR, pamatojoties uz informāciju, kas gūta no noieta tirgu parbaudes izpētes, kā arī no patērētāju vēlmju un prasību analīzes, pastāvīgi īsteno izgatavojamo izstrādājumu modernizāciju.

Neskatoties uz to, ka pēdējā laikā AS REBIR realizē programmas ražošanas kooperācijas paplašināšanai, kā ar Eiropas, ta arī ar Ķīnas partneriem, viennozīmīgi var apgalvot, ka procesu kvalitāte un šodien izgatavojamā produkcija atbilst prasībām, kas tiek izvirzītas produkcijai Rēzeknes rūpnīcā.

Oriģinālo instrumentu atšķirības zīme kopš 2008.gada ir firmas logotips REBIR, kas iegūts liešanas ceļā un izvietots izstrādājumu korpusa vai roktura.