Rebir – laika gaitā pārbaudīts instruments

Plaša rokas un pārnēsājamo elektroinstrumentu izvēle. Rebir elektriskie instrumenti kokapstrādei, metāla griešanai, dažādiem celtniecības un montāžas darbiem.