Vītņripa

Nr.p/k 
Modelis
 
Daudzums
01.09.2010
Nomenkl.numurs
1
M3
gab.
357
741034
2
M4
gab.
299
1321, 741033
3
M4x0, 7
gab.
79
741542, 273
4
M5x0, 8
gab.
213
1322,272,741038
5
M5x0, 8 kr.
gab.
90
741550
6
M6
gab.
174
1323, 1337
7
M6 kr.
gab.
60
741544
8
M8
gab.
39
1324,269
9
M8 kreisie
gab.
200
1325,274
10
M8x0, 75
gab.
85
270
11
M8x1
gab.
160
271,741035
12
M8x1, 25
gab.
78
1326
13
M9x1
gab.
16
275
 
 
 
 
 
14
M10x1
gab.
325
741008,1354,741006,1656
15
M10x1, 25
gab.
139
268,741316,294
16
M10x1, 25 kreis.
gab.
32
896
17
M10x1, 5
gab.
125
895,1329,267,741028
18
M10x1, 5 kreisie
gab.
210
1328, 741543
19
M11x1, 5
gab.
8
741022, 1327
20
M12x1
gab.
372
1107,1333,262,741539
21
M12x1 kreis.
gab.
245
1353,894,1161,741540,741549
22
M12x1, 25
gab.
132
1657,741315,741546
23
M12x1, 25 kreis.
gab.
59
1336, 741513
24
M12x1, 5
gab.
204
1335,1106,741005,741545,891
25
M12x1, 75
gab.
133
266,276,741029,741317
26
M12x1, 75 kreis.
gab.
14
741508
27
M14x1
gab.
22
263
28
M14x1, 25
gab.
15
265, 741023
29
M14x2
gab.
135
741547, 1352
30
M16 kreis.
gab.
2
741068
31
M16x0, 75
gab.
1
1332
32
M16x1
gab.
60
1334,264,741024
33
M16x1, 5
gab.
141
1105, 741039
34
M16x2
gab.
40
741040,741
35
M18x1
gab.
26
741021,1351
36
M18x1, 15
gab.
36
296,741026
 
 
 
 
 
37
M20x1
gab.
32
278,277
38
M20x1 kreis.
gab.
192
741541,7415
39
M20x2
gab.
105
741036
40
M20x2, 5
gab.
15
1346,741012
41
M22x0, 75
gab.
8
279,284
42
M22x1, 0
gab.
51
1654,741043
43
M22x1, 5
gab.
9
280
44
M22x2, 5
gab.
8
741014
45
M24x1
gab.
12
1345,282,283
46
M24x1, 5
gab.
79
1347,281,741019
47
M24x2
gab.
4
1348
48
M27x1
gab.
7
1343, 295
49
M27x1, 5
gab.
1
1344
50
M27x3
gab.
7
1342,741018
51
M30x1
gab.
6
1341, 285
52
M30x1, 5
gab.
14
1102,741020,1339,286
53
M33x2
gab.
10
287,134
54
M42x2
gab.
8
1338,293
55
M45x1, 5
gab.
7
292,29
56
M45x2
gab.
3
288
57
M45x3
gab.
3
291
 
 
 
 
 
58
G 1
gab.
3
740795
59
1 1/2
gab.
7
289
60
K 1/2
gab.
2
741025
61
G 1/2
gab.
3
741516
62
1/2  HSS
gab.
20
741526
63
G 1/4
gab.
50
1349,740786,741045,741051
64
1/8 (T)
gab.
28
892
65
G 3/8
gab.
21
1350,740787,741052,893

Cenas pēc vienošanās.

Kontakttālrunis: +371 27892670

Pirkt

Lūdzu, aizpildiet kontaktinformācijas formu un precizējiet savus mērķus komentāros.