Urbji

Nr.p/k Modelis Daudzums
01.02.2022
Cena par vien.bez PVN Nomenkl.Nr
1
D1.0 centr.
gab.
50
      0.57€
591
2
D2.0 gari kreis.
gab.
2300
0.30€
739951
3
D2.2 kreis.
gab.
2400
0.45€
739330
4
D2.3
gab.
60
0.45€
739337
5
D2.3 kreis.
gab.
300
0.45€
739331
6
D2.4
gab.
550
0.30€
739024
7
D2.6
gab.
20
0.30€
739277
8
D2.7
gab.
500
0.30€
739333-1
9
D3.3 kreis.
gab.
25
0.30€
783
10
D4.1 kreis.
gab.
50
0.36€
68
11
D4.4 c/as
gab.
1200
0.36€
739328
12
D4.6
gab.
20
0.36€
522,739068
13
D4.7 c/as
gab.
80
0.36€
739307
14
D4.9 c/as
gab.
130
0.36€
739316
15
D5.1 kreis.
gab.
50
0.40€
74,785
16
D5.2
gab.
50
0.65€
739895
17
D5.3
gab.
400
0.40€
739027
18
D5.4
gab.
190
0.40€
739177
19
D5.6
gab.
190
0.40€
739326
20
D5.7 c/as
gab.
93
0.40€
739142
21
D7.3
gab.
60
0.95€
546,739023, 739956
22
D7.5
gab.
160
0.95€
739165,739851
23
D7.5 k/as
gab.
20
0.95€
1381,568
24
D7.6
gab.
50
0.95€
548,739013,491,739833
25
D7.7 c/as
gab.
80
0.95€
739197
26
D9.1 c/as
gab.
35
1.35€
739041
27
D9.4 c/as
gab.
85
1.35€
739353
28
D9.5kon.as
gab.
30
1.35€
564,73957,487
29
D12.8 c/as
gab.
35
1.85€
739240,739069
30
D20 c/as kreis
gab.
25
4.70€
1677
31
D21 k/as ВК8
gab.
20
5.00€
1195,1413,1642,739139

Cenas pēc vienošanās.

Kontakttālrunis: +371 27892670

Pirkt

Lūdzu, aizpildiet kontaktinformācijas formu un precizējiet savus mērķus komentāros.