Frēzes

Nr.p/k Modelis   Daudzums
01.09.2010
Nomenkl.numurs
I
Frēze nogiez.
 
 
 
1
10×1, 6
gab.
27
1476
2
20×1, 2×5
gab.
48
948
3
20×1.2×5 z=20
gab.
100
742021
4
32×0, 4
gab.
733
330, 742004, 742001
5
32×0, 5
gab.
40
742003
6
32×0, 6
gab.
259
328, 742036
7
32×0, 8
gab.
230
329, 742019
8
35×1.4 (1.5) BK8
gab.
39
742524, 1699
9
40×0, 3 T1
gab.
374
742030, 331, 742005
10
40×0, 4
gab.
193
326, 742097
11
40×0, 5
gab.
260
742084
12
40×0, 6
gab.
551
742085, 327
13
50×0, 5
gab.
21
1581
14
50×0, 6
gab.
26
921
15
63×0, 5
gab.
299
1475, 1480, 742086, 919
16
63×0, 6 T2
gab.
746
920, 742062, 742055
17
63×0, 7
gab.
8
303
18
63×0, 8
gab.
144
304, 742089, 742090
19
63×1, 0 P6M5, T2
gab.
318
1038, 316, 742006
20
63×1, 2, z=40 z=80
gab.
958
317, 742013, 1045, 1044
21
63×1, 4
gab.
74
315, 742076
22
63×1, 6 N3 z= 40 z=80
gab.
764
1582, 38-1, 742008, 1043, 1041
23
63×2, 0 z=64 z=80 z=40
gab.
73
314, 1042, 1046, 1054
24
63×2, 5
gab.
137
313, 742042
25
63×5, 0 H9
gab.
48
1037
26
63×162 1184 P6AMB
gab.
20
1040
27
80×1, 0 z=40 z=50
gab.
495
297, 742066, 1049, 1047
28
80×1, 2 z=48 z=92
gab.
270
298, 1052, 1051
29
80×1, 4 z=48
gab.
26
1048
30
80×1, 6 T2 z=50 z=92mazie zobi
gab.
539
299, 742031, 1055, 1056, 53
31
80×2, 0 z=80
gab.
90
301, 43, 1057
32
80×2, 5 z=40 z=92
gab.
46
302, 1053, 1050
33
80×2, 5 P6 AMB1214
gab.
39
1039
34
80×3, 0 z=40
gab.
211
47, 1059
35
80×3, 5 z=40
gab.
11
1488
36
80×4, 0 T2 lielie zobi, smalkie zob z=32
gab.
348
300, 41, 742047, 48, 49, 1058
37
100×1, 0
gab.
72
305
38
100×1, 2
gab.
13
306
39
100×1, 6 z=48
gab.
519
307, 42, 35, 1489
40
100×2, 0
gab.
86
308, 742044
41
100×2, 5
gab.
49
311, 742011
42
100×3, 0
gab.
62
742043, 309
43
100×3, 5
gab.
220
742052, 310, 45, 706073
44
100×4, 0
gab.
4
312
45
125×1, 4
gab.
9
46
46
125×1, 6
gab.
28
50
47
125×2, 0
gab.
63
318, 44, 742049, 706051
48
125×2, 5
gab.
6
319
49
125×3, 0
gab.
16
320, 51
50
125×4, 0
gab.
10
52
51
160×1, 6
gab.
19
742067, 706056
52
160×2, 0
gab.
6
742068
53
160х2, 5
gab.
5
706058
54
160×3, 0
gab.
13
742069
55
160×4, 5
gab.
4
742070
56
200×2, 0
gab.
2
922
57
200×3, 0
gab.
35
742072
58
200×4, 5
gab.
6
742079
 
 
 
 
 
II
Gala frēze
 
 
 
1
D 2, 0
gab.
320
742719
2
D 2, 5
gab.
726
742721, 333
3
D 3, 0 mon
gab.
707
1495, 344, 742664, 658
4
D 4, 0 cilindr. mon
gab.
1030
742702, 346, 655
5
D 4, 5
gab.
80
742665
6
D 5, 0 cilindr.
gab.
414
742708, 1492, 1110, 1711, 347
7
D 6, 0
gab.
64
349
8
D 7, 0
gab.
105
354
9
D 8, 0 speciālā P6M5, 2220-9001-17
gab.
580
356, 1109-1, 1710, 1712
10
D 8, 4
gab.
80
742747
11
D 9, 0
gab.
8
355
12
D 10 mon
gab.
117
1112, 742723
13
D 12 L=85
gab.
168
742681
14
D 12 VK8 konisk.
gab.
63
337, 1502, 360, 605
15
D 12 5tn per.
gab.
41
742685
16
D 14 VK
gab.
57
334, 1500, 742691
17
D 14 5tn per.
gab.
32
742686
18
D 16 cilin., konisk.T15K10, VK
gab.
118
1501, 742693, 1508, 364 un c.t.
19
D 18 6 gip cilindr.
gab.
561
1498, 923, 742701
20
D 20 VK8, T15K10 konisk
gab.
161
606, 742697, 1503, 343 un c.t.
21
D 25 T15K10 cilindr.
gab.
22
742718, 366, 368
22
D 25 ar cietk.pl. rombs
gab.
1
1226
23
D 26
gab.
14
742712, 345
24
D 27 VK konisk.
gab.
26
342
25
D 28
gab.
27
742700
26
D 30
gab.
12
742683
27
D 32 cilindr., VK8 
gab.
88
1074, 742689, 742713
28
D 36 cilindr.
gab.
6
742690, 1076
29
D 40 cilindr., T5K10
gab.
10
1075, 1078, 1079
30
D 45 cilindr.
gab.
25
1077, 742711
31
D 63×2
gab.
73
742684
 
 
 
 
 
III
Ierievju frēze
 
 
 
1
D 2
gab.
221
332
2
D 3 mon, VK 6M
gab.
1448
1494, 1111, 742294 un c.t.
3
D 4 VK8, VK 6M
gab.
1095
1493, 1113, 931, 742304 un c.t.
4
D 5 VK8
gab.
1130
1496, 348, 742305, 933
5
D 6 VK8
gab.
157
1526, 742296, 934
6
D 8 kop.45, VK8 (monolits)
gab.
491
1504, 742291, 1519, 742282 un c.t.
7
D10 VK8 (monolits)
gab.
13
1505, 350, 742292, 742283
8
D 12
gab.
83
1506, 369, 742301, 742311, 742312
9
D 12 cilindr., VK8 konisk.
gab.
133
966, 338, 742677
10
D 14 VK8 konisk.
gab.
221
742308, 1499, 742116, 336, 339
11
D 16 VK
gab.
9
742278, 742269
12
D 16×4 ar segmentu
gab.
28
833
13
D 18 VK8
gab.
68
351, 742309, 357
14
D 20 konisk., T5K10, VK
gab.
100
353, 742310, 1497, 335, 742130  
15
D 22 VK8
gab.
80
1507, 352, 742128
16
D 24 VK8
gab.
5
1512
17
D 25 konisk., VK8, T15K10
gab.
48
1518, 358, 341
18
D 25×6 ar segmentu
gab.
6
835
19
D 28 konisk.
gab.
3
1555
20
D 32 konisk., VK8
gab.
15
1539, 742302, 1538
21
D 36 cilindr.
gab.
24
1527, 370, 1080
22
D 40 VK, konisk.
gab.
13
742129, 1081, 1486
23
D 40 konisk. ar 5-sk.pl.
gab.
1
1223
24
D 60 konisk. ar apaļa pl.
gab.
1
1224
25
D 63×8
gab.
6
324
26
D 80 konisk. ar apaļu pl.
gab.
1
1225
27
D 100×12
gab.
10
323
28
D 100×14
gab.
4
322
29
D 100×16
gab.
8
321
 
 
 
 
 
IV
Gliemežfrēze
 
 
 
1
M 0, 6x32x16 (2510-4494)
gab.
13
742771
2
M 0, 8
gab.
205
742768, 742780
3
M 0, 8 32X40
gab.
17
742772
4
M 0, 8 32×50, 03-1-141-332
gab.
88
742774, 742786
5
M 0, 8 40X50
gab.
192
742752, 742784
6
M 0, 8 40X60, 2200-4075, 2200-40650
gab.
583
742764, 742751, 742788, 742789
7
M 0, 8 2200-4075, 2200-4065
gab.
57
56, 60
8
M 0, 8 A 11-41
gab.
10
61
9
M 1
gab.
128
742767
10
M 1 32X50
gab.
50
742778
11
M 1 40X60, (2200-4068), (2200-4076) 
gab.
175
742763, 742754, 742785 un c.t.
12
M 1 A 1141-44
gab.
11
58
13
M 1 2500-01
gab.
6
62
14
M 1 41/6 20A R6R5
gab.
5
63
15
M 1, 25 50x40mw
gab.
19
742766, 742753
16
M 1, 25 50×50
gab.
23
742773
17
M 1, 25 50×240
gab.
3
742769
18
M 1, 25 60×40
gab.
3
742770
19
M 1, 25 h63 w
gab.
29
742761
20
M 1, 5 BK8, 20
gab.
67
1571, 59
21
M 1, 5 50×50
gab.
3
742775
22
M 1, 5 63×50 2510-4134
gab.
64
742777, 742757, 742765, 742755
23
M 1, 75
gab.
3
742455, 742742
24
M 2, 5
gab.
1
742745
25
M 3, 25
gab.
2
742748
26
M 3, 5
gab.
6
742746, 742459
27
M 3, 75
gab.
2
742749
28
M 4, 25
gab.
1
742750
 
 
 
 
 
V
Rievju frēze
 
 
 
1
63×5
gab.
5
27
2
63×6
gab.
34
742514, 29
3
63×8 3-pus.
gab.
20
742488
4
80×10
gab.
29
21, 25
5
80×10 3-pus.
gab.
51
742491
6
80×12
gab.
15
742485
7
100 T15K6
gab.
1
742538
8
100×10
gab.
30
1531, 742515
9
100×12
gab.
25
742487, 1516-1
10
100×14
gab.
127
742509, 742510, 742516
11
100×16 AZ
gab.
107
742519, 1143
12
110×10, 4
gab.
10
742507
13
110×12, 5
gab.
10
742511
14
110×14, 5
gab.
10
742520
15
110×16, 5
gab.
4
1144
16
125 ar apaļa plaksn.T15K6
gab.
3
742481
17
160 ar apaļa plaksn.T15K6
gab.
5
742482
 
 
 
 
 
VI
Diska frēze
 
 
 
1
50x50x22
gab.
4
742100
2
50x80x22
gab.
1
742109
3
60x63x32
gab.
3
742107
4
63x36x22
gab.
4
742106
5
63x80x32
gab.
10
742105
6
80×6 3-pus.1211 FETTE
gab.
4
742012
7
80x80x32
gab.
2
742102
8
80x100x32
gab.
22
742108
9
80x126x32
gab.
5
742104
10
100×10 3-pus.
gab.
50
742497
11
100×12
gab.
21
742498
12
100×16 3-pus.
gab.
17
742501
13
100x63x32
gab.
3
742101
14
100x125x32
gab.
2
742103
15
125×3
gab.
10
742500
16
160×4, 0
gab.
4
742110
17
200x4x32
gab.
6
742864
 
 
 
 
 
VII
Pirkstfrēze
 
 
 
1
D 6 cilindr.
gab.
31
742668
2
D 8/4 2pus. cilindr.
gab.
173
742688
3
D 10/4 cilindr.
gab.
8
742626
4
D 12/4 cilindr.
gab.
66
742616
5
D 12/5 cilindr.
gab.
34
742615
6
D 14/5 cilindr.k.
gab.
100
742614
7
D 22/3 konisk.
gab.
7
742645
8
D 22/3×90 konisk.pagar.
gab.
15
742644
9
D 22/5 konisk.
gab.
28
742646
10
D 25/5 konisk.
gab.
5
742617
11
D 32/6 konisk.
gab.
12
742643
 
 
 
 
 
VIII
Dažadas frēzes
 
 
 
1
Radiusfrēze D50 R2
gab.
15
325
2
Radiusfrēze D63 R2.5
gab.
14
742827
3
Radiusfrēze D80 R4, R5, R6 
gab.
11
742845, 742846, 742847
4
Radiusfrēze 100 R10
gab.
26
39
 
 
 
 
 
5
Frēze cilindriska D 60×63
gab.
16
1659
6
Frēze cilindriska D 80×100
gab.
10
1658
7
Frēze cilindriska D 80×125
gab.
1
1660
 
 
 
 
 
8
Fasonfrēze 80×27
gab.
22
40
9
Fasonfrēze 100, 236 80X27
gab.
20
706173
 
 
 
 
 
10
Borfrēze TC-BURRS SKM 0707/3 C5
gab.
5
742850
 
 
 
 
 
11
Pieres frēze f 160 apaļa Z=8
gab.
4
742951
12
Pieres frēze f 160
gab.
2
742955
13
Pieres frēze ar cietk.T15k6 200
gab.
3
742958
 
 
 
 
 
14
Frēze t-veidīgs 10×5
gab.
22
839-1
15
Frēze t-veidīgs 10 P6M5
gab.
27
836
16
Frēze t-veidīgs 12
gab.
24
838
17
Frēze t-veidīgs 18 P12
gab.
4
837
18
Frēze t-veidīgs 18 2252-0160
gab.
11
842-1
19
Frēze t-veidīgs 1059
gab.
16
841-1
 
 
 
 
 
20
Tesējs D25 a=20 ml m1.5 m2.0 m2.25 m2.75
gab.
20
742469
21
Tesējs m3.5
gab.
1
742472

Cenas pēc vienošanās.

Kontakttālrunis: +371 27892654

Pirkt

Lūdzu, aizpildiet kontaktinformācijas formu un precizējiet savus mērķus komentāros.