Akcionāru sapulce

2010. gada 15. aprīlī notika “REBIR” RSEZ AS akcionāru sapulce. Saskaņā ar darba kārtību akcionāri iepazinās ar Valdes priekšsēdētāja un zvērināta revidenta ziņojumiem par 2009.gada saimnieciskās darbības rezultātiem un apstiprināja 2009.gada darbības pārskatu.Šājā sapulcē notika arī AS Padomes locekļu un zvērināta revidenta vēlēšanas.